www.zbaptisten.nl

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Contact
Mijn jeugd
Mijn favoriete muziek
God nodigt u uit
Wat is zbaptisten?
Zonder oecumene
Gebedsgenezing
Tienden geven?
Malieveld manifest 6 okt 2012
Bokito en Euro crisis
Koopzondag

Mammon
De ware Christus
God geneest
Opdat zij een zijn
Samenwerken met EWV
Seks voor het huwelijk
Voorkomen/genezen
Winti en de Bijbel
De kinderdoop
Stad loost trouwambtenaren
De twee verbonden
NL is zendingsland
Mazelen en de BijbelInhoud:top       toc       Vraagt de Euro-crisis om een Bokito oplossing?

Vraagt de Euro-crisis om een Bokito oplossing? Met andere woorden: Moeten alle mensen in Europa tot aapjes (bokito's) gedegradeerd worden om uit de problemen te komen? Zo ja, dan zou dat de anti-evolutie (weer terug naar aap (voor degenen die in de evolutie-theorie geloven)  (ik geloof daar overigens niet in, ik geloof in de Bijbel)) genoemd kunnen worden. 
Hoe zit dat dan? 

 top       toc       Minister Maxime Verhagen: "Soberheid is de enige oplossing"

In het AD ( www.ad.nl ) van woensdag 26 oktober 2011 staat een artikel (klik hier) met de volgende kop:
Oproep Verhagen aan ondernemers: "Soberheid is de enige oplossing".

In dat artikel legt minister Maxime Verhagen uit op welke manier de voortwoekerende financiŽle en economische crisis kan worden bezworen. 
In dat artikel legt hij ook heel goed uit wat de kern van het probleem is: Mensen weten niet op de juiste manier met verantwoordelijkheden om te gaan.
Dus het grote probleem ligt bij de mens zelf: Hoe gaan u en ik met onze verantwoordelijkheden om? En de volgende zin van de minister is heel interessant:

De financiŽle markten en landen binnen de EU zijn geen Bokito (klik hier). Als dat zo was, kon je de gracht breder maken of er een hoog hek in zetten en het probleem was opgelost.top       toc       Alarm over fraude door ziekenhuizen.

Dat mensen op grote schaal niet met verantwoordelijkheden weten om te gaan lezen we dagelijks in de krant. 
Zo staat er in het AD ( www.ad.nl  ) van donderdag 27 oktober 2011 een artikel met de kop: "Alarm over fraude door ziekenhuizen"  (klik hier). Inzulke situaties wordt er dan eensgezind door een grote groep van mensen gefraudeerd. En de potentiŽle klokkenluider die er mogelijk tussen zit die durft mogelijk niet aan de bel te trekken omdat bekend is dat het verdere leven van een klokkenluider vaak niet erg prettig is. Zie b.v. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ad_Bos 

En het probleem van de fraude in de gezondheidszorg speelt zich niet alleen af in Winschoten en Delfzijl. Het is een wereldwijd probleem.
Wanneer u meer wilt weten over fraude in de gezondheidszorg dan kunt u  hier klikken. En het is natuurlijk niet alleen in de gezondheidszorg dat er gefraudeerd wordt. Fraude komt (helaas) overal  voor. Je zou kunnen zeggen: frauderen hoort bij het mens zijn. top       toc       Wat gaat er gebeuren wanneer mensen geen verantwoordelijkheid gaan nemen?

Minister Maxime Verhage kan wel oproepen tot het nemen van verantwoordelijkheid. Maar zal dat gebeuren? Ik betwijfel het. En hoe gaat het probleem dan opgelost worden? Ik denk door een oplossing die eigenlijk niemand wil n.m.l. juist de Bokito oplossing.top       toc       En wat is de Bokito oplossing?

De Bokito oplossing is de oplossing waarbij de vrijheid van mensen zodanig beperkt wordt dat zij geen verkeerd gebruik meer kunnen maken van hun verantwoordelijkheden. De kern van dat systeem is dat geld wordt afgeschaft. Alleen giraal betalen zal mogelijk zijn. Elke transactie zal elektronisch vastgelegd worden. Dat het die kant op zal gaan werd al 2000 jaar geleden opgeschreven door de apostel Johannes op het eiland Patmos.. 

16Het tweede beest had iedereen in zijn macht; klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben.

17Wie dat teken niet had, kon niets kopen of verkopen. Dat teken moest de naam of het nummer van het beest zijn.

18Hier is wijsheid voor nodig. Wie verstandig is, kan erachter komen wat het nummer van het beest is. Het is het nummer van een mens, namelijk 666.

Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=Openbaring%2013:10-&version=HTB 

 top       toc       En nu maar geduldig afwachten tot de Bokito oplossing ingevoerd is?

Zolang we nog niet tot Bokito's zijn gedegradeerd en wij vooral hier in Nederland een ongekende vrijheid en mogelijkheden hebben kunnen we heel wat initiatieven ontplooien om slechte ontwikkelingen tegen te gaan. En daarbij wil ik me graag laten inspireren door wat er in de Bijbel staat. Slechts wanneer iedereen zich maar door alleen die ene Bijbeltekst zou laten inspireren dan zouden alle problemen in Europa snel opgelost zijn. Dat is de tekst in:

Mat 7:12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten. (NBG vertaling.)
Mat 7:12 ∂ Doe voor anderen wat u graag voor uzelf gedaan wilt hebben. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd. (Het Boek.)

Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=mat%207:12-&version=HTB top       toc       Speciale mogelijkheden voor Christenen.

Het lezen van de Bijbel helpt ons om te begrijpen wat God van ons vraagt om een oplossing te vinden voor problemen.

Hoofdregel: God verwacht dat wij het initiatief nemen om met onze problemen naar Hem toe te gaan.
In het volgende Bijbelgedeelte zien we dat de discipelen Jezus in paniek wakker maakten.

Markus 4:35-41                        Het Boek (HTB)

35
Toen het avond werd, zei Hij tegen Zijn discipelen: "Kom, wij gaan naar de overkant van het meer."

36Zij lieten de mensen achter, stapten bij Jezus in de boot en staken van wal. Er gingen nog enkele boten met hen mee.

37Terwijl zij op het meer waren, stak er een vreselijke storm op. De opgezweepte golven sloegen over de boot. Er kwam zoveel water in dat die bijna zonk.

38Jezus lag rustig achterin de boot te slapen met Zijn hoofd op een kussen. In paniek maakten zij Hem wakker en schreeuwden: "Meester, kan het U niets schelen dat wij vergaan!"

39Hij stond op en riep tegen de wind dat hij stil moest zijn. Tegen de golven zei Hij: "Kalm, wees rustig." De wind ging liggen en de golven bedaarden. Even later was op het water zelfs geen rimpeltje meer te zien.

40"Waarom waren jullie zo bang?" vroeg Jezus. "Hebben jullie nu nog geen vertrouwen in Mij?"

41Vol ontzag zeiden zij tegen elkaar: "Wie is Hij eigenlijk? Zelfs de wind en de golven doen wat Hij zegt."

http://www.biblegateway.com/passage/?search=mark%204:35-&version=HTB 

En nadat de discipelen Jezus in paniek wakker gemaakt hadden hielp Jezus hen direct op een zo maximaal mogelijke manier, het water was rimpeloos. Je zou kunnen zeggen, waarom hebben ze dan Jezus al niet veel eerder wakker gemaakt? Zou Jezus hen dan ook niet direct geholpen hebben? En wat doen wij in ons leven? Stellen wij het ook heel lang uit om met onze problemen naar Jezus te gaan? Wachten wij daar ook mee totdat er een paniek situatie is?top       toc       Maar de enige reden dat u niet hebt wat u wilt, is omdat u God er niet om vraagt.

In Jakobus 4 vers 2 staat:

Maar de enige reden dat u niet hebt wat u wilt, is omdat u God er niet om vraagt.
3 Of u bidt Hem er wel om, maar krijgt niets. Wel, dan hebt u het Hem op een verkeerde manier gevraagd. Als u Hem alleen iets voor uw eigen genoegen vraagt, geeft Hij het niet.  http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jakobus%204:2-&version=HTB top       toc       God wil dat wij naar Hem toe gaan.

Het volgende Bijbelgedeelte stimuleert ons om samen met anderen te bidden.

MattheŁs 18:19-35     Het Boek (HTB)

19Dit moet u vooral weten: Als twee van u het hier op aarde eens zijn over iets wat u mijn hemelse Vader vraagt, zal Hij het voor u doen.

20Want als twee of drie mensen bij elkaar zijn, omdat zij bij Mij horen, ben Ik bij hen."

http://www.biblegateway.com/passage/?search=mat%2018:19-&version=HTB 

 

Dus de meest optimale manier om God om hulp te vragen (voor jezelf, voor je vrienden, voor je collega's, voor Europa, enz enz) is om samen met geloofsgenoten daarvoor te bidden. 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 2015-04-25.  Deze pagina is geschreven door Wim Vogelaar.