Vaccineren

top       toc       Is het laten vaccineren van je kinderen tegen de wil van God?

Het is interessant dat er nu i.v.m. de mazelen-epidemie ook de 'wil van God' bijgehaald wordt om ouders te bewegen om hun kinderen toch vooral te laten inenten. Ik weet (nog) niet wat precies de Bijbelse motivatie is van ouders in de Bijbelgordel om hun kinderen niet te laten inenten. Ik heb een grote bewondering voor deze Christenen wanneer zij uit respect voor God er toch voor kiezen hun kinderen niet te laten inenten. 

Maar ik heb er absoluut geen bewondering voor dat mensen zoals mevrouw Dupuis van de VVD zeggen dat het de wil van God is dat alle kinderen ingeënt worden.  
Want er zijn genoeg geldige redenen los van de Bijbel waardoor mensen zouden kunnen besluiten om hun kind niet te laten inenten. Want de overheid verzwijgt n.m.l. de gevaarlijke bijwerkingen van vaccineren. En wanneer er iets niet christelijk is dan is het wel om feiten i.v.m. gevaren achter te houden.

Een andere smerige streek van de overheid en de reguliere gezondheidszorg is om de UVB lamp te verzwijgen. Daardoor gaan er elk jaar naar schatting zo'n 7000 mensen onnodig aan kanker dood. En dat is ook absoluut niet de wil van God.

Zie voor meer info over de gevaren van vaccineren: http://www.news4all.org/mazelen 

Zie voor meer info over een UVB lamp: http://www.news4all.org/mijn-uvb-lamp 

Zie i.v.m. info over het onnodig dood gaan van 7000 kankerpatiënten: http://www.news4all.org/vitamine-d-77-procent 
 top       toc       Borst en Dupuis zeggen: Vaccineren is niet tegen de wil van God.

Op vrijdagmorgen 12 juli 2013 zie ik het volgende artikel in het Algemeen Dagblad staan:

 
top       toc       Rutte: Dominee, roep gemeente op tot inenting.

Op zaterdag 13 juli 2013 zie ik het volgende artikel in het Algemeen Dagblad staan:Maar waar maken deze vertegenwoordigers/spreekbuizen van de reguliere gezondheidszorg in NL zich nu eigenlijk zo druk over?

Maakt de reguliere gezondheidszorg zich zo druk over het lot van deze kinderen of vinden ze het vervelend dat de afzet van vaccins zo tegengewerkt wordt. Ik denk het laatste. En ik denk dat de reguliere gezondheidszorg het eigenlijk fantastisch vindt dat het zo lekker fout lijkt te gaan in de Bible belt. Daardoor wordt het beeld versterkt dat je vaccinaties wel degelijk altijd moet aanvaarden.  De reguliere zorg heeft al zoveel problemen gehad met de acceptatie van b.v. gardasil  (Klik hier) dat ze vast wel heel erg blij zullen zijn met deze situatie met de mazelen.top       toc       Waarom denk ik dat de reguliere zorg het geen barst kan schelen dat kinderen de mazelen krijgen?

In de reguliere zorg gaat het alleen maar om geld en macht, niet om mensenlevens. Deze situatie met de mazelen is gewoon een herhaling van de situatie die zich voordeed ten tijde van Silvia Millecam. Haar situatie werd breed uitgemeten om maar heel duidelijk te laten zien dat je echt niet bij de alternatieve  gezondheidszorg moet zijn en dat je voor optimale overlevingskansen echt bij de reguliere gezondheidszorg moet zijn.
Maar heel die toestand rond Silvia Millecam is een heel vals verhaal van de reguliere gezondheidszorg geweest. Je kunt zeggen: de pot verwijt de ketel dat tie zwart ziet. Zie voor meer info ivm Sylvia Millecam:  http://www.news4all.org/het-ovr-virus#millecam top       toc       Hoe gaat de reguliere zorg om met het voorkomen van kanker?

En nu met deze mazelen epidemie wordt hetzelfde valse spel gespeeld als met de situatie van Sylvia Millecam. Waar baseer ik deze mening op?
Kijk maar hoe er met kanker in NL wordt omgegaan.
Naar schatting zouden er in NL 7000 kankerdoden minder per jaar zijn wanneer de mensen voorgelicht zouden worden over het nut van o.a. een UVB lamp, maar ook over het nut van vitamine K2.

Zie voor een toelichhting: http://www.news4all.org/vitamine-d-77-procent 

I.v.m. UVB lamp (voor vitamine D: http://www.news4all.org/mijn-uvb-lamp 

I.v.m. vitamine K2: http://www.news4all.org/nl-natto 

Maar de reguliere gezondheidszorg en ook de KWF kankerbestrijding hebben daar geen zin in. Zie: http://www.news4all.org/kwf-misleidt-nl 

Nu u weet hoe de reguliere gezondheidszorg omgaat met kanker dan kunt u ook wel begrijpen hoe het zit met de aanpak van mazelen.top       toc       Is er een alternatief voor een vaccinatie tegen de mazelen? Ja, de 3 pijlers voor gezondheid.

Wanneer ouders vast besloten hebben om hun kinderen niet te laten inenten tegen de mazelen is er dan geen enkele alternatieve oplossing?  
Ja, zeer zeker wel. Maar daar zwijgt de reguliere gezondheidszorg over. Want wanneer ze op die mogelijkheden zouden wijzen dan gaan ze heel wat minder inkomsten krijgen. En wat is die alternatieve oplossing?  
Met behulp van vitamine D staat u sterker tegenover bacterien en virussen. 
Zie voor een toelichting: http://www.news4all.org/EHEC-bacterie 
De enige veilige manier om je vitamine D niveau zo hoog mogelijk te krijgen is d.m.v. een UVB lamp.
Zie: http://www.news4all.org/mijn-uvb-lamp 

Natto bevat de bacterie Bacillus subtilis Deze bacterie kan zelfs dysenterie bestrijden.
Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Natt%C5%8D en ook http://www.news4all.org/nl-natto 

 top       toc       Geachte dames Borst en Dupies en geachte premier Rutte ,

In het AD van vrijdag 12 juli 2013 lees ik dat u (mevrouw Borst en mevrouw Dupuis) meent dat vaccineren niet tegen de wil van God is. Ik hoop naar aanleiding van het feit dat u 'de wil van God' betrekt in uw betoog dat u belangstelling heeft voor wat er in de Bijbel staat. In verband daarmee wil ik u graag wijzen op een ander aspect van de wil van God. Dat is te lezen in het volgende stukje in de Bijbel.

In de Bijbel staat in Spreuken 24 vers 11: (vertaling: Het Boek)
11 Red hen, die ten onrechte met de dood worden bedreigd; zij verkeren in levensgevaar, tenzij je ingrijpt.
12 Als je zegt: "Ik kan er ook niets aan doen," zal God, die de harten ziet en de diepste beweegredenen kent, dan niet beter weten? Want God zal de mensen vergelden naar wat zij hebben gedaan.

En geachte premier Rutte, ik lees in het AD dat u gelovig bent. Dus hoop ik dat u zich aangesproken voelt door de hiervoor aangehaalde  tekst in Spreuken 24. 

Ik hoop dat u zich allen door deze Bijbelverzen wilt laten inspireren zodat als een gevolg daarvan de mensen in NL gewezen zullen worden op het nut van de 3 pijlers voor een goede gezondheid zoals o.a. toegelicht wordt op deze pagina (klik hier). Door die actie van u is er dan een reële kans dat er elk jaar 7000 mensen minder aan kanker zullen gaan sterven hier in NL.

Ik hoop van u te horen. Met vriendelijke groet, Wim Vogelaar.top       toc       Zijn vaccinaties altijd veilig? NEE!!!!!

Niet vaccineren geeft risico's maar wel vaccineren geeft eveneens (grote) risico's.

De beste website die ik ken en die daar goed over informeert is: http://www.nvic.org/ 

En lees  i.v.m. de risico's van een injectie tegen de mazelen de artikelen daarover op de  website van www.mercola.com   klik hier.


Deze pagina is door Wim Vogelaar bijgewerkt op: vr 26 juli  2013.     

Inhoudsopgave:

 top       toc       Wie is Wim Vogelaar?

Hier volgt informatie waardoor u een indruk kunt krijgen over wie ik ben.
Lees verder... 
top       toc       Wat is mijn motivatie voor deze website?

U zult zich mogelijk afvragen waarom ik mij zo druk maak om mensen te informeren op het gebied van gezondheid. Ik ben gepensioneerd en ik zou een heleboel andere leuke dingen kunnen doen. Waarom dan toch zoveel energie stoppen in deze website en in het te woord staan van mensen die op de informatie op mijn website reageren. 

Lees verder...

top       toc       Welke muziek vind ik mooi?

Klik hier.top       toc       Op welke politieke partij stem ik?

Ik heb jarenlang op de Christen Unie gestemd. Maar in 2012 ben ik overgestapt naar een andere partij. Er is 1 punt wat voor mij heeeeel belangrijk is en er is nu nog maar 1 politieke partij in Nederland die zich juist sterk maakt voor dat punt. 
En welke politieke partij is dat dan? Lees verder...

Wim Vogelaar

Tel. 06-10080999