www.zbaptisten.nl

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Contact
Mijn jeugd
Mijn favoriete muziek
God nodigt u uit
Wat is zbaptisten?
Zonder oecumene
Gebedsgenezing
Tienden geven?
Malieveld manifest 6 okt 2012
Bokito en Euro crisis
Koopzondag

Mammon
De ware Christus
God geneest
Opdat zij een zijn
Samenwerken met EWV
Seks voor het huwelijk
Voorkomen/genezen
Winti en de Bijbel
De kinderdoop
Stad loost trouwambtenaren
De twee verbonden
NL is zendingsland
Mazelen en de BijbelInhoud:


top       toc       Wat is mijn politieke partij?

Ik heb jaren lang op de Christen Unie gestemd. Maar in 2012 ben ik overgestapt naar een andere partij. Er is 1 punt wat voor mij heeeeel belangrijk is en er is nu nog maar 1 politieke partij in Nederland die zich juist sterk maakt voor dat punt. En welke politieke partij is dat?top       toc       In 2012 ben ik overgestapt naar de SGP.

In 2012 ben ik overgestapt naar de SGP omdat zij tegenwoordig de enige politieke partij in Nederland is die het woord van God respecteert zoals dat opgeschreven staat in de Bijbel in Leviticus 18 vers 22: 

Het Boek:  Lev 18:22 Homosexualiteit is streng verboden, het is een gruwelijke zonde in de ogen van de HERE.

Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=lev%2018:22-&version=HTB 

En in de NBG-51 vertaling staat het als volgt: 

Lev 18:22 En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

Op pagina http://www.sgp.nl/Standpunten/Standpunten?letter=H&standid=103   van de SGP staat:

Homoseksualiteit en homohuwelijk

De openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht is in strijd met het wezen van het huwelijk als unieke en exclusieve verbintenis tussen één man en één vrouw. Op grond van de Bijbel kan geen goedkeuring worden gegeven aan de homoseksuele praktijk. Uiteraard wordt daarmee niet de homofiele mens afgewezen. Gebruik van geweld tegen homoseksuelen is absoluut verwerpelijk.

  • De mogelijkheid van het zogeheten 'homohuwelijk' wordt zo snel mogelijk weer ongedaan gemaakt.
  • De Grondwet waarborgt dat iedere Nederlander tot ambtenaar benoemd kan worden. Dit dient – in lijn met een recent evenwichtig advies van de Raad van State over dit thema - in elke gemeente onverkort te gelden voor ambtenaren met gewetensbezwaren tegen het homohuwelijk, of ze nu reeds in functie zijn of voor benoeming in aanmerking willen komen. De regering ziet erop toe dat gemeenten deze vrijheid waarborgen.

 

 
Door dit standpunt toont de SGP respect te hebben voor het woord van God, de Bijbel. En dat is een erg goede zaak die ik graag d.m.v. mijn stem wil steunen.


top       toc       Waarom gaat het in Nederland  economisch gezien zo slecht?  Leest u mijn visie eens over die situatie.

Klik hier.

top       toc       Mijn standpunt i.v.m. de 'koopzondag'.

Ik ben het niet eens met alle standpunten van de SGP. Zo denk ik over de 'koopzondag' anders dan de SGP doet.
Mijn kijk op de koopzondag leg ik uit op pagina:  http://www.zbaptisten.nl/koopzondag 


Deze pagina is door Wim Vogelaar bijgewerkt op: do 12 december 2013.